Täna on: neljapäev, 2. juuli | Liitu maililistiga » |
  » MTÜ Spordiklubi ProFit Võru Huvikeskuse kodukord
Õpilane peab:
 • olema väärikas, hoidma Huvikeskuse mainet ja esindama vajadusel Huvikeskust;
 • osalema regulaarselt õppetöös.
 • hoidma Huvikeskuse vara, inventari ja varustust. Õpilase poolt Huvikeskusele tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane, tema vanemad (hooldajad) õigusaktidega sätestatud korras;
 • Huvikeskusest lahkumisel tagastama tema käes olevad Huvikeskuse vara või hüvitama selle vastavas rahalises väärtuses;


 1. Õppetöö kestab septembrikuust kuni mainkuuni.
 2. Üldhariduskoolide vaheaegadel (v.a. suvevaheaeg) toimub huvikeskuse ringide töö tunniplaani alusel või harvemini - sõltuvalt ringi õpilaste osalemise võimalusest. 1-6 kl õppetööd ei toimu.
 3. Õppetöö ajal on treenerid kohal 5 minutit enne tunni algust.
 4. Tunni ajal tohib tunnist lahkuda ainult treeneri loal.
 5. Õpilasel on keelatud kasutada õppetöö ajal mobiiltelefoni. Loa telefoni kasutamiseks erandjuhtudel väljastab treener.
 6. Treener vastutab tunni ajal oma treeningrühma hea käitumise eest treeningruumis ja teistes üldkasutavates ruumides.
 7. Tunnis tekkinud lahkhelid lahendab treener. Treenerile allumatuse korral võib treener õpilase tunnist kõrvaldada, korduval õppetöö häirimisel õpilase poolt informeerib treener sellest juhatajat.
 8. Õpilasel peavad olema vahetusjalanõud (1-3 võimlemissussid, teistel mugav treeningjalats).
 9. Huvikeskuse õpilane jätab välisjalatsid neljandale korrusele administraatori leti juurde paigaldatud jalatsite resti ja üleriided selle kõrval asuvasse nagisse.
 10. Trenniriiete vahetamine toimub neljanda korruse riietusruumis. Väärtuslikud esemed ja raha peavad õpilasel olema riietusruumi lukustatavas kapis. Esemete kadumise eest klubi ei vastuta!
 11. Lastel on lubatud viibida enne ja peale trenni:
  1. kolmandal korrusel asuvas lastetoas;
  2. administraatori juures asuvas puhkenurgas.
 12. Lastel on keelatud viibida spordiklubi jõusaalis, squashisaalides ning viienda korruse ruumides.
 13. Õpilasi tunnustatakse hea töö ja käitumise eest suulise kiituse ja tunnustava hinnanguga, kiituskirja või diplomi jms.
 14. Karistuseks õpilasele on treeneri suuline märkus, kirjalik või suuline teatamine lapsevanemale, juhataja käskkiri treeninggrupist väljaheitmise kohta.
  Uudised
Info!

52 99 543
egle@profit.ee
 
  Oleme avatud

Spordiklubi ProFit on jätkuvalt suletud!

 

 
© 2020 Profit.ee | Asume: Fr.R.Kreutzwaldi 59, Võru | Telefon: 7868066 | E-post: profit @ profit.ee